Taxe și cotizații

Taxa de înscriere ?

La înscrierea în Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) se percepe o taxă de 50 lei:

50 LEI - din 01.04.2017
145 LEI - din 01.02.2017
125 LEI - pâna la 31.01.2017
105 LEI - pâna la 30.04.2016
97,5 LEI - până la 30.06.2015

Taxa de avizare cabinet

Începând cu data de 01.04.2018, pentru avizarea cabinetelor medicale se achită o taxă echivalentă cu 100 EUR pentru fiecare specialitate, plătibil în lei la cursul BNR din ziua plății, la casieria CMMB (pe bază de dispoziție de încasare emisă de departamentul Avizări-Acreditări al CMMB).

Taxa de urgență pentru avizarea cabinetului medical

Începând cu data de 01.04.2018, pentru eliberarea în regim de urgență, respectiv în interval de 7 zile lucrătoare, se percepe o taxă de 50 EUR plătibil în lei la cursul BNR din ziua plății, la casieria CMMB (pe baza de dispoziție de încasare emisă de departamentul Avizări-Acreditări al CMMB).

În termen de maxim 30 de zile lucrătoare (respectiv în termen de 7 zile lucrătoare* - pentru avizele efectuate cu taxă de urgență), CMMB vă va anunța definitivarea certificatul de avizare a înființării cabinetului medical individual, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu.

* NOTĂ: Momentan avizarea în regim de urgență nu este disponibilă.

Cotizația lunară

Cuantumul cotizației - cu începere de la 1 februarie 2017 ? Medicii în activitate50 LEI(inclusiv pensionari) Medicii rezidențiLEI Medicii fără activitate medicalăLEI(inclusiv pensionari) (medicii pensionari, deportați veterani de război sau deținuți politic, sunt scutiți de plata cotizației)

Termen de plată

Cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează cotizația.

Modalități de plată:

Cod Fiscal CMMB 9188707

1. Prin ORDIN DE PLATĂ în unul din conturile Colegiului Medicilor din Municipiul București:

RO40 BACX 0000 0030 0161 6000Banca Unicredit Țiriac Bank - Sucursala Sf. Gheorghe RO48 RNCB 0088 0022 7251 0001B.C.R. - Agenția Calea Moșilor RO37 BTRL 0410 1205 7946 37XXBanca Transilvania - Sucursala Lipscani RO98 BREL 0102 1088 6RO1 1001Libra Internet Bank - București RO38 BRDE 445S V063 0148 4450B.R.D. - Sucursala Victoria

Pentru ordinele de plată emise de unități cu mai mulți medici încadrați se va lua legătura cu doamna contabil sef Viorica Cornea, la numerele de telefon 021 310-2126 sau 021 310-2127 (tasta 4) sau email financiar@cmb.ro în vederea stabilirii modalității de comunicare a detaliilor privind cotizațiile virate.

În cazul în care plata se face pentru perioade mai mari de 1 lună se va menționa explicit numele medicilor și perioada pentru care se face plată.

Atenție: Se recomandă ca, la încetarea contractului de muncă, medicul să solicite unității în care a fost încadrat o confirmare scrisă privind perioada reținerii și vărsării la CMMB a cotizației. Acest document reprezintă dovada plății cotizației pe perioada respectivă și va putea fi utilizat la o eventuală solicitare a CMMB (vezi actele necesare pentru eliberarea certificatului de membru).

2. Cu NUMERAR la casieria Colegiului Medicilor din Municipiul București.

Adresa:Str. Avram Iancu nr. 1, sector 2, București Program:Luni10:00 - 17:00  Marti10:00 - 16:00  Miercuri10:00 - 17:00  Joi10:00 - 16:00  Vineri12:00 - 14:00 Telefon:021 310-2126 sau 021 310-2127 (tasta 3)

Atenție: Este necesar a se păstra chitanțele pentru dovada ulterioara a plății cotizației. (vezi actele necesare pentru eliberarea certificatului de membru)

Penalități

Pentru depășirea termenului de plată, respectiv finele lunii următoare celei pentru care se datoreză cotizația, se percep majorări întârziere în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale aplicabile instituțiilor publice. ?

Neplata cotizației pe o perioadă de peste 6 luni duce la suspendarea calitatății de membru. ?
Pentru a recăpăta calitatea de membru se achită taxa de înscriere și se plătesc cotizațiile restante.

Cuantumul lunar al cotizațiilor - din iulie 1997 până la 31 mai 2008

Pentru perioada iulie 1997 - 30 martie 1999 Medicii în activitate1% din venitul brut/salariu + indemnizații Medicii rezidenți0.5% din venitul lunar brut Medicii pensionari1% din pensie
Pentru perioada 1 aprilie 1999 - 31 decembrie 1999 Medicii în activitateLEI Medicii rezidențiLEU Medicii pensionariLEU (în cazul în care nu au obținut alte venituri din activitate medicală)
Pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 1 martie 2001 Medicii în activitateLEI(dacă au avut un singur loc de muncă) Medicii în activitateLEI(dacă au avut mai multe locuri de muncă) Medicii rezidențiLEI Medicii pensionariLEI
Pentru perioada 1 martie 2001 - 29 februarie 2004 Medicii în activitate10 LEI Medicii stagiari și rezidențiLEI Medicii pensionariLEI(aflați sau nu în activitate) (medicii pensionari veterani de război sau foști deținuți politic, sunt scutiți de plata cotizației)
Pentru perioada 1 martie 2004 - 31 mai 2005 Medicii în activitate15 LEI Medicii stagiari și rezidențiLEI Medicii pensionariLEI(aflați sau nu în activitate) (medicii pensionari veterani de război sau foști deținuți politic, sunt scutiți de plata cotizației)
Pentru perioada 1 iunie 2005 - 31 mai 2008 Medicii în activitate20 LEI Medicii stagiari și rezidențiLEI Medicii pensionariLEI(aflați sau nu în activitate) (medicii pensionari, deportați veterani de război sau deținuți politic, sunt scutiți de plata cotizației)
Pentru perioada 1 iunie 2008 - 31 ianuarie 2017 Medicii în activitate30 LEI(inclusiv pensionari) Medicii stagiari și rezidențiLEI Medicii fără activitate medicalăLEI(inclusiv pensionari) (medicii pensionari, deportați veterani de război sau deținuți politic, sunt scutiți de plata cotizației)