Misiune

Apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului în exercitarea profesiei.

Asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică.

Prin organismele sale, CMMB este reprezentant al corpului profesional din București în relațiile cu autoritățile și instituțiile guvernamentale și non-guvernamentale, interne și internaționale.