Taxe și cotizații

taxe-si-acreditari-articol

Se incaseaza urmatoarele taxe :

Cotizatie de membru

În cuantum de 5 lei/luna pentru medici care nu au activitate medicală și 50 lei/lună pentru medici rezidenți, cu competențe limitate, specialiști, primari în activitate medicală (începând cu data de 1 mai 2019, conform Deciziei nr. 2 din 28 martie 2019 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România). Cotizatia se plateste pana cel tarziu data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza. Pentru cotizatiile platite ulterior acestei date se datoreaza penalitatile prevazute de lege. Neplata cotizației datorate pe o perioadă de 6 luni și după atenționarea scrisă a consiliului colegiului teritorial se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate.

DECIZIE nr. 2 din 28 martie 2019 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România.

Taxa de inscriere

In cuantum de 50 lei, la depunerea dosarului de inscriere, pe baza dispozitiei de incasare emisa de catre personal din cadrul departamentului Avizari-Acreditari.

DECIZIE nr. 4 din 24 februarie 2017 privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România

Taxa avizare cabinete

In cuantum de c/val 100 Euro/specialitate, la depunerea dosarului, pe baza dispozitiei de incasare emisa de catre personal din cadrul departamentului Avizari-Acreditari.

DECIZIE nr. 5 din 14 martie 2018 a Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti privind stabilirea taxei de avizare a cabinetelor medicale.

Taxa urgenta avizare cabinet

In cuantum de c/val 50 Euro/cabinet, la depunerea dosarului, pe baza dispozitiei de incasare emisa de catre personal din cadrul departamentului Avizari-Acreditari.

DECIZIE nr. 5 din 14 martie 2018 a Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti privind stabilirea taxei de avizare in regim de urgenta a cabinetelor medicale.

Taxa certificat profesional curent

In cuantum de 20 lei/certificat la depunerea cererii, pe baza dispozitiei de incasare emisa de catre personal din cadrul departamentului Avizari-Acreditari. In cazul in care se solicita eliberarea Certificatului si în limba engleză se percepe o taxă de 40 lei/certificat.

Taxa certificare simpozion

In cuantum de c/val 50 Euro sau 100 Euro in functie de numarul de participanti, pe baza dispozitiei de incasare emisa de catre personal din cadrul departamentului Profesional Stiitific si Invatamant.

DECIZIE nr. 1 din 18 ianuarie 2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continua.

Taxa eliberare duplicat certificat de membru CMR

In cuantum de 60 lei/certificat, pe baza dispozitiei de incasare emisa de catre personal din cadrul departamentului Avizari-Acreditari.

Abonament revista Medicina Moderna

In cuantum de 175 lei.

DECIZIE nr. 6 din 14 martie 2018 a Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti privind stabilirea taxei pentru abonamentul la revista Medicina Moderna.

Conturi IBAN

Banca Unicredit Țiriac Bank – Sucursala Sf. Gheorghe – RO40 BACX 0000 0030 0161 6000

B.C.R. – Agenția Calea Moșilor – RO48 RNCB 0088 0022 7251 0001

Banca Transilvania – Sucursala Lipscani – RO37 BTRL 0410 1205 7946 37XX

Libra Internet Bank – București – RO98 BREL 0102 1088 6RO1 1001

B.R.D. – Sucursala Victoria – RO38 BRDE 445S V063 0148 4450

Avizări și Acreditări