Studii și strategii de dezvoltare

Atribuții

Elaborează studii necesare în procesul decizional al Colegiului

Analizeaza si monitorizeaza situatia personalului medical si a serviciilor medicale din Municipiul Bucuresti in functie de nevoi, dificultati si oportunitati

Realizeaza rapoarte cu privire la dificulatile cu care se confrunta personalul medical

Realizeaza rapoarte privind calitatea serviciilor medicale

Propune strategii privind cresterea calitatii actului medical si a serviciilor medicale

Realizeaza strategii si intocmeste sinteze privind aplicarea sistemului normativ in materie profesionala si le prezinta Biroului Executiv in vederea adoptarii masurilor strategice efective pentru modificarea si adoptarea actelor normative, impreuna cu CMR, in beneficiul societatii romanesti si al corpului medical din Romania

Propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare a activitatii CMMB

Personal

Coordonator: Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu


Comisia de studii si strategii de dezvoltare

Membru: Prof. Dr. Daniel Coriu
Membru: Prof. Dr. Simona Fica
Membru: Prof. Dr. Gheorghe-Andrei Dan
Membru: Prof. Dr. Emanoil Ceaușu


Atribuții Compartiment proiecte

Propune si implementeaza proiecte ce vin in sprijinul activitatii curente a CMMB

Propune organizarea de evenimente si prezentari

Mentine legatura cu partenerii CMMB cooptati in activitati comune

Analizeaza oportunitatile de implicare a CMMB in proiectele altor organizatii din domeniu