Financiar – Contabil și Administrativ

Informații financiare, taxe și cotizații

Taxe și cotizații

În conformitate cu prevederile art. 420 litera „I” din Legea Nr. 95/2006 cu modificările ulterioare, medicii care sunt membri ai Colegiului Medicilor din România sunt obligați să achite, în termenul stabilit, cotizația datorată în calitate de membru.

Conform art. 460 din Legea Nr. 95/2006, veniturile Colegiului Medicilor se constitue din:

  1. taxa de înscriere;
  2. cotizațiile lunare ale membrilor;
  3. contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice, inclusiv din organizarea de cursuri și alte forme de educație medicală continua;
  4. donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice;
  5. legate;
  6. drepturi editoriale;
  7. încasări din vânzarea publicațiilor proprii;
  8. fonduri rezultate din manifestările culturale și științifice;
  9. alte surse.

Bugetul de venituri și cheltuieli al CMMB

În conformitate cu prevederile art. 425 litera „c” din Legea Nr. 95/2006 cu modificările ulterioare, Adunarea Generală aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și execuția celui pentru exercițiul expirat.

Sancțiuni

În conformitate cu prevederile art. 462 din Legea Nr. 95/2006 cu modificările ulterioare, neplata cotizației datorate de membrii Colegiului Medicilor din România pe o perioadă de 6 luni și după o atenționare scrisă a consiliului colegiului teritorial se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate.

Sancțiunea se aplică de către comisia de disciplină a colegiului teritorial, la sesizarea comisiei administrative și financiar contabile a colegiului teritorial.

Conturi IBAN

Banca Unicredit Bank – RO40 BACX 0000 0030 0161 6000

B.C.R. – Agenția Calea Moșilor – RO48 RNCB 0088 0022 7251 0001

Banca Transilvania – Sucursala Lipscani – RO37 BTRL 0410 1205 7946 37XX

Libra Internet Bank – București – RO98 BREL 0102 1088 6RO1 1001

B.R.D. – Sucursala Victoria – RO38 BRDE 445S V063 0148 4450

financiar@cmb.ro

Cod fiscal CMMB: 9188707

Comisia administrativa si financiar contabila

 

Membru: Prof. Dr. Cornelia Nitipir

Membru: Dr. Catalin Andu Copaescu

Taxe și cotizații