Cabinet președinte

Atribuții

Reprezintă Colegiul Medicilor din Municipiul București în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate

Încheie contracte și convenții în numele Colegiului Medicilor din Municipiul București cu aprobarea Biroului executiv

Convoacă și conduce ședințele Adunării generale și ale Consiliului municipal

Duce la îndeplinire deciziile Biroului executiv, hotărârile Consiliului municipal date în sarcina sa și rezolvă problemele și lucrările curente

Angajează personalul de specialitate și administrativ, cu aprobarea Biroului executiv

Îndeplinește orice altă sarcină stabilită de către Consiliul municipal ori de către Biroul executiv