Eliberarea avizului anual

avizari_si_acreditari_eliberarea_certificatelor_de_membru_crm

Acte necesare pentru eliberarea avizului anual de liberă practică

  1. Cerere de acordare a avizului anual;
  2. Asigurare de malpraxis încheiată pe anul respectiv – copie conform cu originalul;
  3. Copie Buletin de Identitate /Carte de identitate – conform cu originalul;
  4. Adeverință de la locul de muncă cu dovada activității medicale în specialitatea/ specialitățile deținute la data încadrării, nu mai veche de 30 de zile (adeverința trebuie să specifice ziua/luna/anul încadrării și vechimea în activitatea medicală;
  5. Copie certificat de înregistrare a cabinetului de la Registrul Unic -DSP, conform cu originalul (valabil pentru cei care desfăsoară activitatea în cadrul CMI, SRL, SA, Asociații și Fundații);
  6. Dovada a minim 25 de credite EMC din perioada de viză (copie diplome, participări evenimente, abonamente, articole publicații, concursuri on-line);
  7. Dovada cotizației la zi.

Termenul de eliberare a avziului anual este de 5 zile lucrătoare.

Documentele se pot depune:
1. Pe e-mail la adresa: vize@cmb.ro
2. Prin Poșta Română la adresa: Str. Avram Iancu nr. 1, sector 2, București
3. Prin fax la numarul: 021 315-1226
4. Personal la sediul CMMB
5. Prin Portalul CMMB cu user și parolă https://portal.cmb.ro/

 

Avizări și Acreditări