Vizarea anuală a Certificatului de membru

avizari_si_acreditari_vizarea_anuala_a_certificatului_de_membru

Conform Deciziei nr. 16/24.06.2016 a Colegiului Medicilor din România, de la data de 01.04.2017 certificatele de membru trebuie schimbate conform noului formular, iar viza anuală se va elibera doar pentru perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă.

Pentru persoanele care doresc viza anuală începând cu data de 01.04.2017, trebuie să se elibereze și noul certificat de membru, certificatul vechi nemaifiind valabil. Pentru noul certificat de membru se vor prezenta următoarele documente:

 1. Cerere personalizată – se completează la sediul CMMB;
 2. Copie Certificat de căsătorie / divorț – în cazul schimbării numelui;
 3. Copie Diploma de Doctor în Științe medicale;
 4. Adeverință U.M.F. de grad didactic, decizie numire grad didactic (asistent, conferentiarprofesor);
 5. Copie Decizie de cercetător;
 6. Dovada punctelor de educație medicală continuă (copie diplome, conforme cu originalul),valabil pentru medicii care nu detin grad didactic;
 7. Adeverință de la locul de muncă (funcția, data încadrării (zi/lună/an), vechimea înactivitatea medicală, plata cotizației CMMB);
 8. Copie certificat de înregistrare a cabinetului la Registrul Unic (pentru C.M.I. sau S.R.L.) – conform cu originalul
 9. Pentru medicii pensionari: certificatul de sănătate tip A5 cu viza Psihiatrie (înoriginal), valabil 3 luni – de la unitățile acreditate de DSPMB;
 10. Copie Buletin de Identitate /Carte de identitate;
 11. Copie Decizie de pensie – în cazul pensionării;
 12. Copie Certificat de Înregistrare al cabinetului în Registrul Unic al Cabinetelor medicale (DSPMB);
 13. Copie Asigurare de Malpraxis și copie după chitanța plății Asigurării de Malpraxis.
 14. Certificat de membru vechi – în original

Medicii care au certificatul de membru in formatul nou si care au nevoie doar de AVIZUL ANUAL privind exercitarea profesiei de medic, pot depune cererea de viza impreuna cu copia asigurarii de raspundere civila și dovada punctelor de educație medicală continuă, astfel:

1. Pe e-mail la adresa: vize@cmb.ro
2. Prin Posta Romana la adresa: Str. Avram Iancu nr. 1 sector 2 Bucuresti
3. Prin fax la numarul: 021 315-1226
4. Personal la sediu CMMB

Medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare vor depune în plus și Certificatul de sănătate tip A5 care va conține obligatoriu viza medicului psihiatru cu mențiunea „apt să lucreze în domeniul sanitar” și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea „apt să lucreze în specialitatea…” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate). Obligativitatea depunerii certificatului de sănătate este prevazută în Decizia nr. 4/2008 a Consiliului National al CMR actualizată prin Decizia 1/2014 a Consiliului National al CMR.