Acreditări și Avizări

Impunerea unor standarde și criterii de asigurare a calității actului profesional. Asigură împreună cu structurile de specialitate din Ministerul Educației Nationale si Ministerul Sanatatii verificarea, validarea și echivalarea calificării membrilor săi. Participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare și echivalare a diplomelor, specialităților, competențelor și gradelor profesionale. Participă în comisiile centrale de acreditări. Propune și avizează metodologia de acreditare a medicilor și a unităților medico-sanitare.

Comisia de acreditari si avizari

 

Membru: Prof. Dr. George-Cristian Curca

SL. Dr. Mircea Ovidiu Denis Lupusoru

Membru: Dr. Valeria Herdea