Cine suntem

Colegiul Medicilor din Municipiul București este o organizație profesională, nonguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică.

CMMB este independent față de administrația de stat, locală sau centrală, față de partidele politice și patronat.

Între Colegiul Medicilor din România și CMMB există raporturi de autonomie funcțională, organizatorică și financiară.

Misiune

Apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului în exercitarea profesiei.

Asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică.

Prin organismele sale, CMMB este reprezentant al corpului profesional din București în relațiile cu autoritățile și instituțiile guvernamentale și non-guvernamentale, interne și internaționale.

Atribuții

Ca autoritate publică și profesională, CMMB realizează atribuțiile prevăzute de lege și de Statutul Colegiului în 6 domenii principale de activitate:

  • profesional științific și învățământ
  • etic și deontologic
  • jurisdicție profesională și litigii
  • avizări și acreditări
  • economico-social
  • administrativ și organizatoric

Membri

Calitatea de membru al Colegiul Medicilor din România se dobândește și se păstrează în condițiile legii.

Membrii Colegiului Medicilor din Municipiul București sunt înscriși în Registrul Unic al Medicilor, registru ce se publică pe site-ul oficial al Colegiului Medicilor din Romania