Recomandări

avizari_si_acreditari_recomandari

Stimați colegi,

Colegiul Medicilor din România (CMR) a decis că toți medicii trebuie să își schimbe certificatul membru in noul format. Ca urmare a acestei decizii, în momentul în care vă depuneți actele pentru eliberarea vizei anuale trebuie să aduceți în original și certificatul de membru.

De asemenea, atunci când solicitați noul aviz de liberă practică, vă recomandăm ca polița de asigurare de răspundere civilă (malpraxis) să acopere 12 luni, la fel ca perioada pentru care se eliberează viza. Astfel, evitați o nouă solicitare pentru viză în decursul unui an calendaristic. Facem această recomandare întrucât am întâlnit cazuri în care medicul venit să își prelungească viza pentru un an mai avea o poliță de răspundere civilă (malpraxis) valabilă doar pentru o lună, trei sau șase, iar potrivit deciziei Colegiului Medicilor din România, viza nu se poate elibera decât pe perioada de valabilitate a poliței.

Modificările normative efectuate la nivel național au crescut presiunea la nivelul organizațiilor care au un număr mare de membri, cum este cea din București, solicitând, deopotrivă, efortul personalului și răbdarea membrilor noștri.

Pe lângă certificatul de membru în original, polița de răspundere civilă (malpraxis), în momentul solicitării vizei mai sunt necesare următoarele documente:

  • Cerere personalizată – se completează la sediul CMMB;
  • Dovada punctelor de educație medicală continuă (copie diplome, conforme cu originalul);
  • Copie asigurare de răspundere civilă – conform cu originalul;
  • Adeverință de la locul actual de muncă (zz-ll-aaaa) – în original;
  • Copie după certificatul de înregistrare a cabinetului la Registrul Unic (pentru C.M.I. sau S.R.L.) – conform cu originalul;
  • Copie CI – conform cu originalul;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) – conform cu originalul;
  • Copie după documentele care să ateste plata la zi a cotizației către CMMB (pentru plăți individuale).

În cazul medicilor pensionari trebuie aduse și: copie după decizia de pensionare și Certificatul de sănătate care va conține viza de la medicul psihiatru și viza medicului de medicina muncii de la unitățile acreditate DSPMB – în original.

Vă informăm că, în prezent, la nivelul CMMB, continuăm procesul de informatizare și actualizare a bazei de date, care ne va permite dezvoltarea operațiunilor online și creșterea vitezei cu care soluționăm cererile. Formularul completat la înscriere este esențial în structurarea noii baze de date.

Le mulțumim medicilor din București pentru înțelegere și pentru că respectă decizia CMR, care a hotărât că trebuie depus personal certificatul de membru la sediile organizațiilor județene.