Legislație

Această pagină conține actele normative privind legislația care reglementează exercitarea profesiei de medic precum și organizarea și functionarea Colegiului Medicilor.

Legislație Colegiu

Cod deontologic
Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România

Statutul CMR
Statutul Colegiului Medicilor din România

Decizia 15/25 mai 2007
privind stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

Decizia 21/31 august 2007
privind exercitarea unor activități de medicină complementară de către medici

Decizia 4/22 februarie 2008
privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare

Decizia 5/18 aprilie 2008
privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia 7/18 aprilie 2008
privind completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare

Decizia 3/23 ianuarie 2009
pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare

Decizia 10/4 septembie 2009
privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial al Colegiului Medicilor din România

Decizia 4/28 martie 2012
pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia 1/18 ianuarie 2013
privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

Decizia 5/26 iulie 2013
pentru completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

Decizia 8/3 octombrie 2013
privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie

Decizia 1/21 februarie 2014
pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare

Decizia 9/31 octombrie 2014
privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini

Decizia 3/27 februarie 2015
pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

Decizia 1/15 iunie 2016
privind aprobarea criteriilor de includere în progranul "Medici pentru medici"

Decizia 16/24 iunie 2016
privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia 8/7 decembrie 2016
privind aprobarea metodologiei de întocmire a listelor de medici speciliști ce urmează să fie comunicate Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici"

Decizia 22/16 decembrie 2016
pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia 4/24 februarie 2017
privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România

Decizia 21/28 iulie 2017
pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania

Legi

Legea 31/16 noiembrie 1990
privind societățile comerciale

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătății

Norme

Norma 26 februarie 2003
privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Ordine

Ordinul 698/9 septembrie 2001
pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor și chimistilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice

Ordinul 378/29 mai 2002
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor și chimistilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice

Ordinul 153/26 februarie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Ordinul 240/3 martie 2004
privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora

Ordinul 1406/16 noiembrie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice

Ordinul 45/16 ianuarie 2007
privind abrogarea prevederilor art. 26 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice

Ordinul 1301/20 iulie 2007
pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale

Ordinul 880/24 iulie 2014
privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice

Ordinul 869/9 iulie 2015
pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi

Ordonanțe

Ordonanța 124/29 august 1998
privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Ordonanța 26/30 ianuarie 2000
cu privire la asociații și fundații