Avizarea înființării cabinetelor medicale

avizari_si_acreditari_avizarea_infiintarii_cabinetelor_medicale

După modul de înființare, unitățile medicale private sunt de trei categorii:

 1. Cabinete medicale fără personalitate juridică – forme de exercitare liberală a profesiei de medic.
  Acestea pot fi înființate doar de către medici.
  După modul în care îsi desfășoară activitatea în raport cu terții, se împart în:
  1. Cabinete medicale individuale (de sine stătătoareasociate sau grupate)
  2. Societăți civile medicale
 2. Societăți comerciale („S.R.L.-uri medicale”) – cu personalitate juridică proprie;
  Acestea pot fi înființate de către medici, nemedici (cu condiția ca 1/3 din consiliul de administrație sau administratorul să fie medici) sau de către persoane juridice.
 3. Cabinete medicale organizate în structura persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial.
  Acestea pot fi: organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și lăcașele de cult religios, legal constituite pe baza hotărârii organelor de conducere.

Pentru înființarea unei unități medicale private este necesară precizarea următoarelor elemente:

 1. Sediul
  1. Activitatea medicală se desfășoară într-o locație avizată și acreditată ca atare de către forurile competente.
   Nu sunt acceptate solicitările pentru cabinete care desfășoară activitatea „la domiciliul clientului”, sau „la sediul social” – dacă acest sediu social nu prezintă dotarea minimă necesară, circuitele funcționale și nu este avizat corespunzător ca orice alt punct de lucru.
   Solicitantul trebuie să prezinte dovada deținerii legale a spațiului în care urmează sa funcționeze cabinetul medical, inclusiv schița spațiului;
  2. În același spațiu cu destinația de cabinet medical nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate intre specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate.
 2. Obiectul de activitate
  1. Unitățile medicale sunt avizate să desfășoare activitate medicală în specialitățile medicale si respectiv în domeniile certificate prin atestatele de studii complementare (respecializările și competențele) definite conform normelor legale în vigoare (nomenclatorul de specialități).
  2. Societățile comerciale trebuie sa aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății;
  3. Cabinete medicale fără personalitate juridică se pot înființa și vor furniza servicii medicale numai în specialitățile și competențele medicului titular sau ale asociaților, în cazul formelor asociative
 3. Actul de înființare a cabinetelor medicale, reprezentat de către certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmește de către DSPMB

Medicul este liber să își schimbe forma de exercitare a profesiunii sau să își modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcție de specialitățile și atestatele de studii complementare (supra specializările și competențele) dobândite

Avizări și Acreditări