Atribuții

Ca autoritate publică și profesională, CMMB realizează atribuțiile prevăzute de lege și de Statutul Colegiului în 6 domenii principale de activitate:

Profesional științific și învățământ
Etic și deontologic
Jurisdicție profesională și litigii
Avizări și acreditări
Economico-social
Administrativ și organizatoric