Departamentul IT

Atribuții

Întreținerea din punct de vedere tehnic și mentenanța echipamentelor IT

Realizarea, întreținerea și actualizarea paginii web a CMMB

Implementarea și întreținerea tehnică a programului EMCB

Asigură suportul tehnic pentru toate activitățile informatice ale instituției

Personal

Coordonator: Prof. Dr. Horia Bumbea