Jurisdicție Profesională și Litigii

Atribuții

Solutionează conflictele ținând de practica medicală, între membrii săi sau între aceștia și terțe persoane / Controlează exercițiul ilegal al practicii medicale

Program de lucru

Program audiențe: Luni, orele 14:00 – 15:00
 

Comisia de jurisdicție profesională

Președinte: Conf. Dr. Lucian Negreanu
Membru titular: Prof. Dr. Adrian Gheorghe Barbilian
Membru titular: Prof. Dr. Traean Burcoș
Membru titular: Dr. Valeria Herdea
Membru titular: Prof. Dr. Irinel Popescu
Membru titular: Conf. Dr. Radu Bogdan Mateescu
 

Comisia de disciplină

Președinte: Prof. Dr. Florian Popa
Membru titular: Prof. Dr. Liana Pleș
Membru titular: Dr. Letiția-Veronica Coriu
Membru titular: Prof. Dr. Daniela Bartoș
Membru titular: Prof. Dr. Dan – Mircea Enescu
Membru titular: Dr. Sever Cristian Oană
Membru titular: Prof. Dr. Gheorghe Ion Popescu
Membru titular: Prof. Dr. Simona Vlădăreanu
Membru titular: Prof. Dr. Mihaela Bălgrădean
Membru titular: Dr. Bacruban Rodica Liana – reprezentant desemnat DSPMB
 

Comisia de etică și deontologie profesională

Membru: Prof. Dr. George Cristian Curcă
Membru: Prof. Dr. Traean Burcoș
Membru: Conf. Dr. Horațiu Moldovan
Membru: Conf. Dr. Radu Bogdan Mateescu

Compartiment de litigii profesionale

Comisia de litigii (pentru judecarea cazurilor care implică conflicte profesionale între medicii membri ai CMMB)

Membru titular: Prof. Dr. Dan Andrei Gheorghe
Membru titular: Conf. Dr. Adina Mariana Ghemigian
Membru titular: Șef lcr. Dr. Mircea Ovidiu Denis Lupușoru

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de litigii.