Înscrierea în CMMB

avizari_si_acreditari_inscrierea_in_cmmb

Acte necesare

 1. Cerere tip – se eliberează de la Departamentul Acreditari si Avizari;
 2. Copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății (fata-verso);
 3. Carnetul de medic rezident, completat si ștampilat anual;
 4. Copie după Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist / primar);
 5. Copie după Certificatele de Competențe, atestate sau supraspecializări obținute;
 6. Copie după Diploma de Doctor în Științe medicale;
 7. Adeverință U.M.F. de grad didactic (asistent, profesor etc);
 8. Copie după Decizia de cercetător;
 9. Adeverință de la locul de muncă (funcția, data încadrării (zi/lună/an), vechimea în activitatea medicală, plata cotizației CMMB);
 10. Copie după asigurarea de răspundere civilă, conform cu originalul;
 11. Certificatul de sănătate tip A5 cu viza Psihiatrie (în original), valabil 3 luni – de la unitățile acreditate de DSPMB;
 12. Certificatul de cazier judiciar (în original);
 13. Copie dupa Buletinul de Identitate / Carte de identitate;
 14. Copie după Certificatul de căsătorie / divorț – în cazul schimbării numelui;
 15. Copie după chitanța pentru plata Taxei de înscriere;
 16. Dosar plic;
 17. Medicii care vin prin transfer (din tară sau din strainătate) vor aduce documente doveditoare pentru practica medicală și probitatea profesională:
  1. pentru activitatea medicală: adeverința eliberată de angajator cu perioada lucrată și funcția
  2. pentru probitatea profesională: certificat de bună practică eliberat de Colegiul sau autoritatea competentă similară, respectiv Notă de transfer, in cazul in care medicul a fost inscris la un alt Colegiu judetean
 18. Declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzută de lege
 19. Medicii cetățeni străini trebuie să posede cunoștiințe lingvistice necesare desfăsurării activităților profesionale în România.

Pentru detalii despre activitatea medicală din ultimii ani, CMMB poate solicita copie după Cartea de muncă.

Pentru înscrierea în Colegiu medicii trebuie să depună Jurământul profesional. Acesta se organizează în sesiuni dedicate, în cadru solemn.

Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea Asigurării de Răspundere civilă.

Comunicarea cu CMMB
Pentru medicii cu domiciliul sau locul de muncă în Municipiul București, Certificatul de membru al CMR se obține de la sediul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti. Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 1, sector 2, București, Departament: Acreditări și Avizări.