Înscrierea în CMMB

avizari_si_acreditari_inscrierea_in_cmmb

Acte necesare înscrierii în CMMB

 1. Cerere tip – se eliberează de la Departamentul Acreditări și Avizări;
 2. Copie certificată «conform cu originalul» de către medic prin semnătură olografă sau semnătură electronică extinsă, în cazul depunerii în format electronic a diplomei de absolvire a facultății sau a adeverinței de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;
 3. Atestat de echivalare a studiilor eliberat de către Ministerul Educației, în cazul în care diploma nu este eliberată pe teritoriul României;
 4. Copie după Diploma de Doctor în Științe medicale;
 5. Copia carnetului de medic rezident completat și vizat la zi, respectiv copia adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire;
 6. Copie după Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist / primar);
 7. Atestat de recunoaștere a specialitătii eliberat de catre Ministerul Sănătații, în cazul în care specialitatea este obținută în afara tării.
 8. Copie după Certificatele de Competențe, atestate sau supraspecializări obținute;
 9. Adeverința de la locul de muncă cu dovada activității medicale în specialitatea/ specializările deținute la data încadrării, nu mai veche de 30 de zile. (adeverința trebuie să specifice în clar ziua/luna/anul încadrării și vechimea în activitatea medicala. În cazul în care adeverința de la locul de muncă este emisă în afara țării, trebuie tradusă și legalizată;
 10. Adeverință U.M.F. de grad didactic (asistent, profesor etc);
 11. Copie după Decizia de cercetător;
 12. Copie după asigurarea de răspundere civilă, conform cu originalul;
 13. Certificatul de sănătate tip A5 cu viza Psihiatrie (în original), valabil 3 luni – de la unitățile acreditate de DSPMB;
 14. Certificatul de cazier judiciar (în original);
 15. Copie după Buletinul de Identitate / Carte de identitate;
 16. Copie după Certificatul de căsătorie / divorț – în cazul schimbării numelui;
 17. În cazul în care activitatea medicală se desfășoară în afara țării, trebuie un Certificat Profesional (certificat de bună practică medicală – good standing) tradus și legalizat.
 18. Copie după chitanța pentru plata Taxei de înscriere;
 19. Dosar plic;
 20. Medicii care vin prin transfer (din tară sau din strainătate) vor aduce documente doveditoare pentru practica medicală și probitatea profesională:
  1. pentru activitatea medicală: adeverința eliberată de angajator cu perioada lucrată și funcția;
  2. pentru probitatea profesională: certificat de bună practică eliberat de Colegiul sau autoritatea competentă similară, respectiv Notă de transfer, în cazul în care medicul a fost înscris la un alt Colegiu județean.
 21. Medicii cetățeni străini trebuie să posede cunoștiințe lingvistice necesare desfăsurării activităților profesionale în România.

*Toate documentele depuse în copie vor fi însoțite și de original.

Pentru detalii despre activitatea medicală din ultimii ani, CMMB poate solicita copie după Cartea de muncă.

Pentru înscrierea în Colegiu, medicii trebuie să depună Jurământul profesional. Acesta se organizează în sesiuni speciale, organizate la sediul CMMB.

Se pot înscrie în CMMB doar medicii cu domiciliul sau locul de muncă în Municipiul București.

După depunerea jurământului, medicii sunt contactați în vederea prezentării la sediul CMMB pentru ridicarea certificatului de membru și a avizului anual.

Datele de activare a contului online din portalul CMMB, vor fi transmise pe adresa de email furnizată la înscriere.

Avizări și Acreditări