Prima lege de constituire a Colegiului Medicilor (4 iulie 1930)

Prima lege de constituire a Colegiului Medicilor (4 iulie 1930)

LEGEA SANITARĂ ȘI DE OCROTIRE
Promulgată prin Înalt Decret Regal 4 iulie 1930

Capitolul II
Organizarea și funcționarea colegiului medicilor

Art. 165
În scopul de a se controla practica medicală și de a se veghea la păstrarea prestigiului corpului medical, se creează Colegiul medicilor.
Colegiul medicilor din România se compune din medicii care au dreptul de liberă practica a profesiunii lor în țară.
Nimeni nu poate practica medicina dacă nu este înscris în Colegiul medicilor.
Pentru a fi admis în Colegiul medicilor se cer următoarele condițiuni:

  1. a fi cetățean român;
  2. a avea dreptul de libera practică a medicinei în România.

Art. 166
Sunt nedemni de a practica medicina acei condamnați la pedepse infamante, ca autori sau complici, exceptându-se acei care vor face dovada că au fost condamnați prin o eroare judiciară.
Exercițiul profesiunii de medic este incompatibil cu:

  1. profesiunea de comerciant exercitată direct sau prin persoane interpuse;
  2. exercitarea comerțului farmaceutic;
  3. orice ocupațiune care ar fi de natură să aducă o știrbire prestigiului și demnității profesiunii.

Art. 167
Colegiul medicilor este împărțit în secțiuni județene.
Toti medicii având domiciliul în diferite localități ale unui județ constituie, cu respectarea condițiunilor de administrare prevăzute în prezenta lege, secțiunea județeană respectivă a Colegiului medicilor.

Art. 168
Fiecare secțiune a Colegiului medicilor este condusă de un consiliu compus din cinci membri.
Consiliul general cu sediul în Bucuresti este compus din președinții tuturor consiliilor județene.
Membrii consiliilor sunt aleși pe termen de 3 ani, dintre membrii secțiunii având o vechime de cel puțin 5 ani, de liberă practică și vârsta de 35 de ani împliniți.
Consiliul alege din sânul său președintele secțiunii.

Art. 169
Consiliul general alege dintre membrii care îl compun, și cu majoritate de voturi, un președinte și 4 membri care constituie Comitetul executiv al Colegiului medicilor.
Alegere se face pe termen de 3 ani.

Art. 170
Secțiunile județene vor ține un tablou al medicilor care se va afișa în cursul lunii ianuarie a fiecarui an.

Art. 171
Este interzis medicilor, în scopul de a atrage clientela, întrebuințarea de mijloace incompatibile cu demnitatea profesiunii.

Art. 172
Colegiul medicilor este autorizat și obligat de a urmări prin Parchet, pe oricine va fi dovedit că face practica ilegală a medicinei, pe acei care vor prepara și vinde publicului medicamente fără a avea ordonanțe medicale, precum și pe acei care vor contraveni dispozițiunii articolului precedent.

Art. 173
Medicii înscriși în Colegiu vor plăti o cotizație care se va fixa de Consiliul general.
Produsul acestor cotizațiuni va servi pentru acoperirea cheltuielilor de administrațiune, pentru a veni în ajutorul medicilor invalizi, văduvelor și orfanilor medicilor înscriși, precum și pentru crearea de instituțiuni cu scop filantropic sau științific.

Art. 174
Judecarea tuturor abaterilor profesionale comise de medici este dată în competența comisiunii de disciplină a secțiunii județene respective și exercitată de către consiliul județean.
Comisiunea de disciplină va putea fi sesizată de președintele secțiunii, fie din oficiu, fie în urma reclamațiunilor ce i se vor fi adresat.
Președintele va delega un membru din consiliu cu cercetarea cazului, ascultând pe medicul învinuit, care va fi citat prin scrisoare recomandată.
De rezultatul cercetărilor va depinde trimiterea sau nu a medicului învinuit înaintea comisiunii.

Art. 175
Medicul învinuit își va putea face apărarea înaintea comisiunii singur, asistat de un coleg sau de un avocat.
Ședintele comisiunii sunt publice.
Deciziunile comisiunii de disciplină se vor motiva, ele trebuind în mod obligatoriu de a fi redactate cel mai târziu în termen de 10 zile de la data pronunțării.