Posturi vacante la Spitalul de Boli Cronice Campeni

ANUNȚSpitalul de Boli Cronice Câmpeni cu sediul în localitatea Câmpeni, strada Crișan, nr 11, județul Alba, scoate la concurs următoarele posturi vacante:

1 post medic în specialitatea medicină internă – normă întreagă, perioadă nedeterminată;

1 post medic în specialitatea cardiologie– normă întreagă, perioadă nedeterminată;

– 1 post medic în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie– normă întreagă, perioadă nedeterminată.

– funcția medic șef secție cronici

– funcția medic șef pneumologie

Autoritățile Publice Locale vor deconta cheltuielile cu chiria.Contact

CONSILIUL LOCAL ORASENESC CIMPENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE CIMPENI JUDETUL ALBA STR. CRISAN

NR. 11 TELEFON 0258771582 FAX. 0258771582

E-mail : sanatoriultbc@yahoo.com

Manager,

Ec. Bar Constantin