Ordonanța de urgență 20/2021

Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV2, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008