ORDIN 38 din 11 ianuarie 2022

privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România —
nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011