Adresa CMMB către ANMCS

Adresa CMMB către ANMCS 2018.06.28, Anunț CĂTRE: AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE În atenția Domnului Președinte, Dr. Vasile CEPOI Stimate Domnule Președinte, Referitor la adresa Dvs. nr. 1787/04.06.2018 privind propunerea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) de abordare a acreditării unităților sanitare din ambulatoriu, Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) vă transmite următoarele: CMMB își dorește să sprijine orice acțiune realizată în mod corespunzator care ar putea duce la creșterea calității actului medical și siguranței pacientului privind serviciile din ambulatoriu. De aceea, CMMB sprijină propunerea Colegiului Medicilor din România (CMR) – adresa nr. 2999/10.04.20 – a unui program național privind siguranța pacienților și a creșterii calității, întocmit conform recomandărilor Ministerului Sănătății și a altor organisme internaționale. ANMCS nu dispune de structura necesara, asa cum de altfel exista in cadrul MS si a CMR (comisii de specialitate), pentru a putea realiza în mod corect o verificare a unitatilor din ambulatoriu. Din acest motiv CMMB considera necesar implementarea unui program de audit medical realizat de catre experti in domeniu (medici primari, cadre de predare in specialitatile respective din universitatile de medicina si farmacie traditionale din tara) nominalizați de Comisiile de specialitate din cadrul MS si a CMR. Aceștia vor avea rolul de a verifica implementarea si respectarea protocoalelor existente. Însă, atât timp cât nu există protocoale standardizate la toate specialitatile, consideram inoportonă implementarea unui alt mijloc de verificare a calitatii actului medical în unitățile din ambulatoriu mai ales că orice cabinet din ambulatoriu este verificat atât de Colegiile locale privind dotările minime necesare, de Ministerul Sănătății prin Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) Județene și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) prin casele teritoriale/județene, tocmai pentru a asigura respectarea unor standarde impuse si astfel a calității actului medical; considerăm că un control suplimentar ar implica creșterea costurilor financiare, a timpului alocat, inclusiv ducând la blocarea actului medical, fără a avea vreun beneficiu . Cu atât mai mult considerăm că acest program este de importanță națională și nu trebuie monopolizat doar de o instituție și trebuie desfășurat sub coordonarea Ministerului Sănătății. Înainte de a se demara un proiect de așa mare anvergură considerăm că avem nevoie de studii de fezabilitate realizate atât de ANMCS, cât și de operatori independenți pentru a demonstra că implementarea unui astfel de proiect aduce cu adevărat un beneficiu actului medical din ambulatoriu, nefiind doar muncă birocratică suplimentară pentru medicul din ambulatoriu si o bulversare a activitatii medicale în instituția controlată, așa cum de altfel se pare ca se intamplă în prezent, atunci când experții ANMCS vin în control în unitățile sanitare cu paturi. Cunoscând că s-a terminat primul ciclu de acreditare a unităților sanitare cu paturi, am dori să ni se comunice cum s-a modificat calitatea actului medical în unitățile controlate și în ce s-a oglindit aceasta, așa cum rezultă din studii independente, cât și din datele deținute de ANMCS. Înainte de a demara un astfel de program, cu mobilizarea unui număr mare de experți din diverse specialității, este nevoie să cunoaștem dacă controalele ANMCS efectuate pană în prezent au dus sau nu la creșterea calității actului medical. Deoarece se vorbește de calitatea actului medical și siguranța pacientului considerăm necesară chestionarea asociațiilor de pacienți privind necesitatea implementării unui astfel de program. Așa cum reiese din lista evaluatorilor activi ai ANMCS, publicată la data de 23.02.2018, sub 40% sunt medici, ceea ce ridică semne de întrebare asupra capacității acestui organism de a efectua verificări competente și corecte; controlul calității actului medical necesită personal cu înaltă specializare și experiență în domeniul respectiv, așa cum am menționat anterior, mai ales în unitățtile unde se desfășoara programe naționale de sănătate. În lumina celor menționate anterior și în lipsa unor date clare care să arate beneficiul unui astfel program de o așa anvergură, cu mobilizarea unui număr important de specialiști, CMMB consideră că momentan acest proiect nu trebuie demarat. 15.06.2018 Biroul Executiv al CMMB Președinte Prof. Dr. Cătălina POIANĂ