CMMB și asociațiile de pacienți cer urgentarea înființării registrelor naționale în sistemul de sănătate

CMMB și asociațiile de pacienți cer urgentarea înființării registrelor naționale în sistemul de sănătate 2018.05.05, Anunț Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a organizat o nouă întâlnire cu reprezentanții principalelor asociații de pacienți. Grupul de lucru alcătuit din conducerea CMMB și reprezentanții pacienților, aflat la a patra întâlnire, a analizat tematica legată de registrele naționale de boli. Pacienții cer înființarea registrelor, coordonate de către societățile medicale profesionale. Și conducerea CMMB consideră înființarea registrelor drept o prioritate în sistemul de sănătate românesc. Aceste instrumente moderne de evidență ar ajuta autoritățile în cunoașterea numărului real de pacienți cu o anumită patologie, ar permite urmărirea costurilor generate de o anumită afecțiune, și ar fundamenta alocarea de resurse (medicamente, dispozitive etc) care trebuie asigurate pentru respectiva patologie. Astfel, ar permite fundamentarea deciziilor medicale și administrative în favoarea pacienților. Ca urmare, CMMB și reprezentanții pacienților au decis să își coordoneze eforturile, într-un demers comun adresat Ministerului Sănătății, solicitând fermitate din partea autorităților pentru ca programele prin care se realizează sistemul de registre să se încadreze în termenele stabilite de finanțator (Comisia Europeană). O altă temă discutată a fost legată de îmbunătățirea dimensiunii psihologice a consultului medical. S-a convenit ca la Conferința științifică a CMMB de anul viitor să fie organizată o sesiune specială dedicată pacienților privind impactul socio-emoțional al bolilor grave. Un alt subiect în care pacienții și medicii din București vor face front comun se referă la angajarea registratorilor medicali în spitale, precum și a psihologilor clinicieni. Nevoia unui sprijin psihologic înainte, în timpul și după tratamente medicale cu impact emoțional puternic, este resimțită atât de pacienți, cât și de medici. Medicii constată că expertiza profesională a psihologilor îi ajută la creșterea complianței terapeutice, la îmbunătățirea relației medic-pacient și, mai ales, oferă pacienților echilibru emoțional în momente grele ale existenței. Registratorii medicali, pe de altă parte, degrevează medicii de unele sarcini birocratice, permițând canalizarea eforturilor acestora pentru tratarea bolnavilor, atenuând, astfel, criza de medici din unele specialități și economisind resursele spitalului. Reprezentanții pacienților și cei ai medicilor din București au decis să militeze împreună, atât în relația cu decidenții, cât și în spațiul public, pentru ca numărul posturilor de psiholog și registrator medical din unitățile medeicale să crească. Ținând cont de impactul social al bolilor, conducerea CMMB, la semnalarea asociațiilor de pacienți, a decis să deschidă dialogul cu reprezentanții profesiei de asistent social, prin invitarea la un grup comun de lucru a conducerii Colegiului Asistenților Sociali. La masa rotundă au participat prof. dr. Cătălina Poiană, președintele CMMB; prof. dr. Bogdan Popescu; vicepreședinte CMMB; conf. dr. Horia Bumbea, vicepreședinte CMMB; reprezentanți ai Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), ai Alianței Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, ai Asociației Pavel, Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multi-drog Rezistentă, Asociația Națională pentru Protecția Pacienților, Asociației Pacienților cu Tumori Neuroendocrine din România, Uniunea Națională a Organizațiilor Pacienților Afectați HIV/SIDA, Asociația Transplantaților din România și Federației Asociațiilor Diabeticilor din România. Prof. Dr. Cătălina Poiană președintele Colegiului Medicilor din Municipiului București