Instituția Avocatul Poporului anunță prelungirea perioadei de înscriere pentru posturile de colaboratori externi

Instituția Avocatul Poporului anunță prelungirea perioadei de înscriere pentru posturile de colaboratori externi 2018.03.28, Anunț Instituția Avocatul Poporului anunță prelungirea perioadei de înscriere de selecție pentru specialiști (medici) – colaboratori externi la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție. Condițiile generale și specifice, precum și documentele solicitate și orice relații suplimentare pot fi obținute de la sediul instituției Avocatul Poporului sau la telefon: 021/3127127 și de la sediul Colegiul Medicilor din România sau la telefon 021/4138800 sau 0214138803. Candidații vor depune la sediul Colegiul Medicilor din România din B-dul Timișoara nr. 15, sector 6, București, până cel târziu 31 martie 2018, ora 16. Dosarele trebuie să cuprindă următoarele documente (copie și original): – absolvent al Facultății de Medicină – specializarea medic primar sau medic specialist; – certificat profesional curent (fără sancțiuni); – certificat de membru valid – dovada deținerii cabinetului/societăți/PFA și să facă dovada înscrierii în SEAP – sa nu desfășoare activități în calitate de salariați sau funcționari publici în una dintre instituțiile care formează obiectul Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție, în vederea evitării conflictului de interese și a situațiilor care ar putea reclama starea de incompatibilitate