Anunț EMC

Anunt important pentru membrii CMMB privind vizarea anuală a certificatului de membru 2016.04.01, Anunț Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile legale: medicii sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către CMR. Medicii care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul Național al CMR, sunt suspendați din exercițiul profesiei, până la realizarea numărului de credite respectiv – Legea 95/2006 – republicată, art. 422, alin. 1 și alin 2; Statutul Colegiului Medicilor din România, art. 14, alin. 1, alin 2 și alin. 3 Prin Decizia nr. 1/2013, a Consiliului Național al CMR, cu completările și modificările ulterioare, se precizează următoarele: Numărul minim de credite EMC, pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200, pe parcursul a 5 ani, stabilit la data evaluării sau de 40, anual, în cazul medicilor pensionari, care solicită avizul anual pentru prelungirea activității (art. 4, alin. 1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența propriului punctaj profesional (art. 6, alin. 1) Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aveți grijă să depuneți, împreună cu celelalte documente necesare eliberării vizei anuale și dovada efectuării orelor de EMC stabilite de prevederile legale, pentru a nu fi obligați să aplicăm sancțiunea legală a suspendării dreptului de liberă practică.