În data de 01.06.2019 Colegiul Medicilor din Municipiul București a lansat un manifest de susținere a medicilor de familie. C.M.M.B atrage atenția factorilor de decizie, dar și opiniei publice, asupra unei probleme care a rămas nesoluționată în sistemul sanitar și solicită tuturor actorilor relevanți-autorități executive, legislativ, societăți profesionale, reprezentanți ai pacienților- să participe la consultări care să ducă la măsuri concrete de sprijinire a medicinei de familie.

Iunie 2019