Legea nr. 495 din 11 iulie 2002 pentru modificarea și completarea legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România

Legea nr. 495 din 11 iulie 2002 pentru modificarea și completarea legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

ART. 1
Exercitarea profesiunii de medic este un drept al oricărei persoane fizice, cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesoare a diplomei de medic, eliberată de o instituție de învățământ universitar medical din România ori din străinătate, echivalată potrivit legii. Exercitarea profesiunii de medic este avizată de Colegiul Medicilor din România și autorizată de Ministerul Sănătății și Familiei.

2. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

a) este cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) Medicii cetățeni români cu domiciliul în străinătate și medicii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, care exercită profesiunea de medic în România, au aceleași drepturi și obligații, cu privire la exercitarea profesiunii de medic, ca și medicii cetățeni români, membri ai Colegiului Medicilor din România.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 524 din data de 18 iulie 2002