Instrucțiuni completare formulare

1. Completarea cererii de înscriere în CMMB (VEZI MODEL):

  • seria / numărul și data eliberării diplomei de licență se regăsesc în coltul din stânga sus, respectiv coltul din stânga jos al diplomei
  • este obligatorie completarea tuturor rubricilor

2. Completarea cererii personalizate:

  • toate modificările se fac doar în chenarul din centrul paginii
  • este obligatorie verificarea datelor deja completate, pentru a le modifica dacă este necesar
  • dacă se modifica doar gradul profesional, nu și specialitatea, în chenarul din centrul paginii, la rubrica modificare grad profesional, se va specifica doar rezident / specialist / primar

3. Completarea cererii de eliberare a certificatului profesional curent:

  • este obligatorie completarea tuturor rubricilor
  • atât denumirea cât și adresa instituției destinatare trebuie să fie complete și corecte, deoarece vor fi scrise pe Certificat, la rubrica instituție destinatară

4. Completarea cererii pentru eliberarea vizei anuale (VEZI MODEL):

  • este obligatorie completarea tuturor rubricilor
  • nu poate fi selectată decât una din variantele referitoare la modul de ridicare a Vizei
  • în cazul în care se optează pentru primirea prin poșta, adresa trebuie să fie în București sau Ilfov

NOTĂ: Atât în cazul cererilor de înscriere, cât și a celor personalizate, la adresa de corespondență trebuie specificat faptul că este obligatoriu ca aceasta să fie în București sau Ilfov.