Înscrierea în nomenclatorul publicatiițor medicale

Pentru detalii se poate consulta Decizia 12 din 29.06.2018 a Colegiului Medicilor din România, privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv de creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.