Eliberarea noului certificat de membru CMR începând cu data de 01.04.2017

Conform Deciziei nr. 16/24.06.2016 a Colegiului Medicilor din România, de la data de 01.04.2017 certificatele de membru trebuie schimbate conform noului formular, iar viza anuală se va elibera doar pentru perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă.

Pentru persoanele care doresc viza anuală începând cu data de 01.04.2017, trebuie să se elibereze și noul certificat de membru, certificatul vechi nemaifiind valabil. Pentru noul certificat de membru se vor prezenta următoarele documente:

 1. Cerere personalizată – se completează la sediul CMMB
 2. Dovada punctelor de educație medicală continuă (copie diplome, conforme cu originalul)
 3. Copie asigurare de răspundere civilă – conform cu originalul
 4. Adeverință de la locul actual de muncă (zz-ll-aaaa) – în original
 5. Copie după certificatul de înregistrare a cabinetului la Registrul Unic (pentru C.M.I. sau S.R.L.) – conform cu originalul
 6. Copie CI – conform cu originalul
 7. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) – conform cu originalul
 8. Copie după documentele care să ateste plata la zi a cotizației către CMMB (pentru plăți individuale)
 9. Certificatul de sănătate care va conține viza de la medicul psihiatru și viza medicului de medicina muncii de la unitățile acreditate DSPMB (în cazul pensionării) – în original
 10. Copie după Decizia de pensie (în cazul pensionării) – conform cu originalul
 11. Certificat de membru vechi – în original

Departamentul Acreditări și Avizări