Caută
Close this search box.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ  ORDINARĂ

COLEGIUL MEDICILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

25.03.2024

Stimați colegi,


Având in vedere faptul că la data de 12.03.2024 nu s-a întrunit cvorumul necesar, in temeiul art. 425 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată și art. 78, 79, 80 din Statutul Colegiului Medicilor din România,

Se convoaca Adunarea Generală a CMMB în ședință ordinară, care se va desfăşura la data de 25.03.2024, începând cu ora 14:00.

Lucrările ședinței se vor desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (online).

În ședința din data de 25.03.2024 se vor adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.

În vederea desfășurării și participării la ședința online, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

– accesul la un laptop/tabletă/telefon și acces la internet;

– înscrierea se va face accesând și urmând instrucțiunile din link-ul primit prin e-mail pentru prima convocare.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală este următoarea:

  1. Aprobarea ordinii de zi și informare cu privire la înregistrarea ședinței;
  2. Raportul de activitate al Consiliului Municipal al CMMB pentru anul 2023;
  3. Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 și descărcarea de gestiune a Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul București pentru anul 2023;
  4. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2023;
  5. Raportul de activitate al Comisiei de Disciplină a CMMB pentru anul 2023;
  6. Raportul de activitate al Fundației CMMB pentru anul 2023;
  7. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Municipal al CMMB pentru anul 2024.
  8. Diverse


Cu deosebită considerație,

Consiliul  Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul București

Prof. Dr. Cătălina POIANĂ

PREȘEDINTE