Calcularea punctajului EMC pentru concursul șef secție, șef laborator

Calcularea punctajului EMC pentru ocuparea funcţiei de sef de sectie,  șef de laborator din unităţile sanitare publice se face in conformitate cu Ordinul MS 869/2015 si Anexa 3 a acestui ordin .

In acest caz, calculul se face de către comisia de examinare din unitarea sanitară care a scos postul la concurs.

In dosarul de înscriere la concursul pentru funcţia de sef de sectie, șef de laborator se puncteaza numai:

  • lucrările publicate ca prim autor
  • cărțile publicate