Calcularea punctajului EMC necesar reavizării anuale

În conformitate cu prevederile Deciziei CMR Nr. 12 (MOf – 6 august 2018) activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC. Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.

Conform art 5 – Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200 pe parcursul a 5 ani (pentru medicii În activitate), stabilit la data evaluării, sau de 40 anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii. Principiul de  continuitate a educației medicale prevede ca în fiecare an să existe un minim de 25 credite EMC obținute.

Participarea la activităţile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul specialitatii medicului. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.

Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligaţia de a participa la programul de EMC şi de a cumula minimum  numărul de credite EMC stabilit.

În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut medicul se suspendă din exerciţiul profesiei conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv. Constatarea şi comunicarea intră în atribuţia Biroului Executiv al colegiului teritorial.

Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența propriului punctaj profesional.

Acest calcul se face de către Departamentul Profesional-Științific al CMMB (pentru membrii săi) pe baza documentelor depuse de către solicitant.

Procedura necesară calculării punctajului profesional:
Se depun în copie:

 • diplome de participare la congrese, conferințe, simpozioane naționale și internaționale creditate CMR sau de forurile internationale de specialitate.
 • diplome de participare la cursuri naționale și internaționale organizate de societăți profesionale recunoscute, facultăți, academii etc. – creditate
 • dovada abonării la reviste de specialitate (durata minimă a abonării este de un an), maximum 2 abonamente anual
 • coperta și sumarul – pentru articole publicate în reviste (din lista revistelor creditate de către CMR, reviste indexate Pubmed, ISI)
 • paginile din care să rezulte: titlul cărții, subtitlul cărții, număr ISBN, editura, an apariție, numărul de pagini, numărul total de autori – pentru autor/coautor la cărți (publicate in editurile acreditate de catre CMR)
 • Calcularea punctajului se face prin totalizarea creditelor obținute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă (dacă au fost obținute în intervalul de 5 ani calculat), o singură dată, credite pentru titluri profesionale după cum urmează:
 • obținerea titlului de medic specialist – 40 credite EMC;
 • obținerea unui atestat de studii complementare – 30 credite EMC;
 • obținerea titlului de medic primar – 40 credite EMC;
 • obținerea titlului de doctor în medicina umana – 40 credite EMC;
 • obținerea titlului de master – 30 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical;
 • statutul de cadru didactic universitar în instituții de învățământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituția universitară – 40 credite EMC pe an.

Pentru detalii se poate consulta Decizia CMR Nr 12/august 2018 a Colegiului Medicilor din România, privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor.