Calcularea punctajului EMC necesar reavizării anuale

În conformitate cu Art. 3 din Decizia 1/18 ianuarie 2013 activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC. Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.

În conformitate cu Art. 4 din Decizia 1/18 ianuarie 2013, numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200 pe parcursul a 5 ani, stabilit la data evaluării, sau de 40 anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.

Participarea la activităţile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.

În mod obligatoriu, cel puţin o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.

În conformitate cu Art. 5 din Decizia 1/18 ianuarie 2013 fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligaţia de a participa la programul de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite EMC stabilit.

În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), medicul se suspendă din exerciţiul profesiei conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv. Constatarea şi comunicarea intră în atribuţia Biroului Executiv al colegiului teritorial.

Membrii Colegiului Medicilor din România au obligația de a ține evidența propriului punctaj profesional.

Acest calcul se face de către Departamentul Profesional-Științific al CMMB (pentru membrii săi) pe baza documentelor depuse de către solicitant.

Procedura necesară calculării punctajului profesional:
Se depun în copie Xerox:

 • diplome de participare la congrese, conferințe, simpozioane naționale și internaționale;
 • extras din volumul de abstracte (coperta și pagina unde este menționată lucrarea sau posterul), dacă au fost prezentate lucrări sau postere la aceste manifestări – maximum 3 lucrări;
 • diplome de participare la cursuri naționale și internaționale organizate de societăți profesionale recunoscute, facultăți, academii etc.;
 • dovada abonării la reviste de specialitate (durata minimă a abonării este de un an);
 • coperta și sumarul – pentru articole publicate în reviste ;
 • paginile din care să rezulte: titlul cărții, subtitlul cărții, număr ISBN, editura, an apariție, numărul de pagini, numărul total de autori – pentru autor/coautor la cărți.

De asemenea, în conformitate cu Art. 29 din decizia sus menționată, calcularea punctajului se face prin totalizarea creditelor obținute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă (dacă au fost obținute în intervalul de 5 ani calculat), o singură dată, credite pentru titluri profesionale după cum urmează:

 1. obținerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sănătății, prin promovarea concursului de rezidențiat – 50 de credite EMC;
 2. obținerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialități – 200 de credite EMC;
 3. obținerea unui atestat de studii complementare – 75 de credite EMC;
 4. obținerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate – 250 de credite EMC;
 5. obținerea titlului de doctor în medicina – 300 de credite EMC;
 6. obținerea titlului de master – 100 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical;
 7. obținerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sănătății – 75 de credite EMC;
 8. obținerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sănătații – 100 de credite EMC;
 9. statutul de cadru didactic universitar, șef de lucrari, conferențiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumător de doctorat sau asociat), cu activitate confirmată de instituția universitară – 40 de credite EMC pe an.

Pentru detalii se poate consulta Decizia 1/18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România, privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv de creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.