Cabinete medicale individuale grupate

Mai multe cabinete medicale individuale deja înființate se pot grupa, pentru a-și crea facilități economice comune.

Cabinetele medicale din cadrul grupării își păstrează individualitatea în relațiile cu terții.

Gruparea poate avea un nume propriu, altul decât cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale.

Procedura grupării cabinetelor medicale

 1. Încheierea unui contract de grupare între medicii titulari ai cabinetelor medicale individuale, înregistrat la administrația financiară, care va cuprinde in mod obligatoriu:
  1. parțile contractului;
  2. obiectul și scopul contractului;
  3. sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;
  4. coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitățile economice comune și modul de repartizare a cheltuielilor comune;
  5. durata contractului și modalitățile de încetare a acestuia.
 2. Depunerea la Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a unui dosar cuprinzând:
  1. Certificatele de înregistrare ale cabinetelor medicale individuale — copii;
  2. Contractul de grupare — 2 copii;
  3. Cerere tip (modelul se găsește la CMMB). În termen de 15 zile lucrătoare, CMMB vizează un exemplar din contractul de grupare și emite Certificatul de Avizare al grupării
 3. Înregistrarea grupării la Direcția de Sănătate Publică:
  1. Certificatele de înregistrare ale cabinetelor medicale individuale — copii;
  2. Contractul de grupare vizat de către CMMB;
  3. Certificatul de avizare al grupării eliberat de către CMMB — original;
  4. Cerere tip (modelul se găsește la DSPMB).