Meniu

Anunț privind acordarea vizei anuale

ACTUALIZARE 11.06.2018

Prin decizia Consiliului Municipal al CMMB nr. 10/22.06.2018, se prelungeste termenul de aplicare a deciziei nr. 7/07.12.2016.

În vederea obținerii vizei anuale, membrii CMMB sunt obligați să prezinte dovada efectuării numărului de puncte EMC (40 puncte în ultimul an sau 200 puncte în ultimii 5 ani).

În acest sens, conducerea CMMB a decis să acorde un termen de grație de 90 de zile calendaristice pentru medicii care solicită eliberarea vizei anuale și care nu au depus documentele justificative privind punctele de EMC.

Medicii care la momentul solicitării vizei nu au depus dovada cumulării punctelor EMC, vor completa un formular-ANGAJAMENT prin care se obligă sa o depuna la CMMB, în termen de 90 zile calendaristice de la data semnării.

Prevederile prezentei Decizii se aplica doar pentru membrii CMMB care nu au beneficiat de acordarea termenului de gratie de 90 (nouazeci) de zile calendaristice pentru depunerea documentelor justificative care sa ateste cumularea numarului de puncte EMC si care nu au semnat un Angajament in acest sens.

Prezenta Decizie prelungeste termenul de aplicare a Deciziei nr. 7/07.12.2016, pana la data la care fiecare membru CMMB a beneficiat de acordarea termenului de gratie. Ulterior acestei date, viza anuala se va elibera doar in momentul in care medicul solicitant depune la CMMB, documentele care sa ateste cumularea numarului de puncte EMC prevazut de lege.