Activități Științifice

    Participarea la activități de natură științifică reprezintă o necesitate în procesul de educație medicală al oricărui medic, pentru a atinge standarde de performanță cât mai înalte. Pe perioada pregătirii în rezidențiat, obținerea de credite EMC de către medicii rezidenți nu este obligatorie.

    Totodată, este în interesul dumneavoastră, ca viitori medici specialiști, să dețineți un număr suficient de credite EMC, pentru că, în baza unei adeverințe eliberate de CMMB, ele sunt punctate în cadrul dosarelor de candidatură pentru concursurile pe post în unitățile sanitare publice (10 credite EMC= 1 punct ; se acordă maximum 50 de puncte la dosar).