Meniu

Anunț ANMDM privind declararea sponsorizărilor

Anunț ANMDM privind declararea sponsorizărilor 2017.01.25, Anunț Având în vedere obligația, conform legislației în vigoare, a declarării activităților de sponsorizare de către producătorii, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață (DAPP) sau reprezentanții acestora în România, distribuitorii angro și en detail de medicamente, precum și de către beneficiarii sponsorizarilor, până la data de 31 martie a anului în curs, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale RECOMANDĂ utilizarea formularelor electronice de declarare și utilizarea Ghidurilor de completare a formularelor de declarare (online, pentru beneficiar și prin e-mail, pentru sponsor) disponibile pe site-ul instituției, la adresa http://www.anm.ro/anmdm/med_publicitate_declaratii.html (link extern pe site-ul ANM).