Înscrierea în CMMB

    Înscriere în Colegiul Medicilor din România – De ce are trebui să devin membru al CMR?

    Din păcate pentru majoritatea tinerilor medici din România care sunt proaspăt intrați în sistemul de sănătate și în programele de pregătire în rezidențiat, nu există o pregătire juridică esențială și o informare riguroasă și corectă cu privire la statutul de medic din România. S-au perpetuat o serie de practici informale de-a lungul anilor, practici care sunt în contradicție cu toate cadrele legislative în vigoare, expunând astfel medicii rezidenți în fața unor situații ce le pot periclita întreg parcursul profesional și chiar personal. Astfel, în continuare va fi expus pe scurt contextul legislativ cu privire la obligativitatea tuturor medicilor de a se înscire în CMR. Totodată, este încurajată consultarea tuturor actelor normative prezente la secțiunea Legislație din site-ul CMMB. Pentru orice alte nelămuriri, nu ezitați să accesați secțiunea Contact din pagina CMMB dedicată medicilor rezidenți.

    Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 376, alin. 1 și art. 385, alin. 1, se precizează că „profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

a) deţin un titlu oficial de calificare în medicină;

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;

c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;

d) sunt membri ai CMR.”

    Totodată, art. 390, alin. 1 din aceeași lege menționează că: „Medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 exercită profesia pe baza certificatului de membru al CMR, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.” În continuare, art. 393, alin. 1 vine cu următoarea completare: „Practicarea profesiei de medic de către o persoană care nu are această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal, cu modificările şi completările ulterioare.”

    În corpul aceleiași legi, la art. 416 alin. 1, se precizează din nou următorul fapt: „În vederea exercitării profesiei de medic, medicii cetăţeni români şi medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, precum şi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c) şi e) au obligaţia să se înscrie în CMR.”