Calcularea punctajului EMC pentru concursurile de post

Calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor de medic vacante, se face conform Ordinului MS 698/9 septembrie 2001 (Anexa 3).

Acest calcul se face de către Departamentul Profesional-Științific al CMMB (pentru membrii săi), pe baza documentelor depuse de către solicitant.

Calculul se face pentru intervalul de 5 ani dinaintea datei de înscriere la concurs.

Procedura necesară calculării punctajului pentru concursurile pe post:
1. Se completează cererea-tip.
2. Se depun in copie Xerox:

  • diplome de participare la congrese, conferințe, simpozioane naționale și internaționale;
  • diplome de participare la cursuri naționale și internaționale organizate de societăți profesionale recunoscute, facultăți, academii etc.;
  • dovada abonării la reviste de specialitate (durata minimă a abonării este de un an);
  • coperta și sumarul – pentru articole publicate în reviste ;
  • paginile din care să rezulte: titlul cărții, subtitlul cărții, număr ISBN, editura, an apariție, numărul de pagini, numărul total de autori – pentru autor/coautor la cărți.

Pentru detalii se poate consulta Decizia 12/29 iunie 2018 a Colegiului Medicilor din România, privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv de creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.