Punctul de vedere al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti referitor la cardul de sanatate

2016.03.10, Comunicat CMMB

Cardul de sănătate, componentă a SIUI, face parte dintre mecanismele moderne de gestionare și control ale cheltuielilor publice din Sănătate. Medicii, alături de pacienți, doresc ca resursele disponibile să fie folosite cât mai eficient. Ca urmare, ei susțin măsurile ce pot aduce transparență și corectitudine în administrarea sistemului.

Noua tehnologie ar putea ajuta sistemul medical să cunoască mai bine starea de sănătate a populației. Sperăm că datele colectate de SIUI vor putea fi folosite și pentru alcătuirea registrelor naționale de boli netransmisibile, care ar ghida atât intervenția profesională, cât și programele de sănătate publică.

În ceea ce privește utilizarea cardului de sănătate, asociațiile patronale și sindicale ale medicilor de familie au semnalat unele dificultăți de natură tehnică. De asemenea, au semnalat că activitățile administrative asociate cardului consumă o parte din timpul alocat pacientului. Colegiul Medicilor București, ca organizație profesională, va evalua în ce măsură activitățile administrative au impact asupra activității medicale.

Pentru a cunoaște situația la nivelul Capitalei, unde un număr mare de medici activează în spitale și policlinici, CMB va realiza o consultare amplă a membrilor săi. Colegiul va realiza un sondaj intern și va centraliza propunerile membrilor săi. Rezultatele vor fi analizate cu toți factorii de decizie implicați. Colegiul Medicilor din București este gata în orice moment să acorde sprijin profesional, moderând discuții între reprezentanții CNAS și asociațiile patronale sau sindicale ale medicilor de familie, pentru lămurirea neclarităților și remedierea problemelor tehnice semnalate.

Biroul executiv al CMMB