TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Condiții generale:

Acești termeni de utilizare stabilesc condițiile de acces și utilizare ale site-ului web http://www.cmb.ro, al cărui proprietar este Colegiul Medicilor din Municipiul București, Str. Avram Iancu, Nr. 1, Sector 2, tel/fax: 021 3102126, E-mail: webmaster (at) cmb.ro.

Accesarea și utilizarea acestui web implică în mod expres acceptarea totală a acestor condiții generale, în versiunea publicată la momentul în care utilizatorul accesează site-ul.

Utilizatorul acceptă că accesarea prezentului website și a conținutului său are loc în mod conștient și sub responsabilitatea sa exclusivă.

Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopul și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Utilizarea abuzivă reprezintă folosirea site-ului în mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii CMMB.

Utilizatorul accesează site-ul pe o bază liberă și gratuit dar CMMB își rezervă dreptul de a limita accesul la anumite servicii sau conținut, solicitând pentru acestea înregistrarea datelor utilizatorului.

CMMB își rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul și de asemenea conținutul, serviciile sau condițiile de utilizare, cu scopul adaptării la modificările legislative sau evoluțiile tehnologice viitoare.

Aceste modificări vor fi valabile odată cu publicarea lor pe site-ul web.

CMMB își rezervă dreptul de a întrerupe accesul la prezentul website în orice moment și fără notificare prealabilă, din motive tehnice, din rațiuni de securitate, control, întreținere, prin căderi ale surselor de energie electrică sau din orice cauză. Această întrerupere va putea avea caracter temporar sau definitiv. În acest din urmă caz, utilizatorii ar putea pierde informațiile stocate în anumite servicii fără a putea cere daune.

Drepturi de proprietate intelectuală / industrială și copyright:

CMMB este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conținutul acestuia.

Utilizator reprezintă persoana care accesează site-ul în scopuri private sau profesionale și care a acceptat termenii și condițiile prezentului site îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare. Utilizatorul este în întregime responsabil de folosirea datelor confidențiale de acces către o terță parte și poartă toată răspunderea asupra consecințelor ce derivă din aceasta. De asemenea, utilizatorul poartă toată răspunderea asupra utilizăriiîn condițiile ilegale a acestui site.

Utilizarea datelor cu caracter personal:

Colegiul Medicilor din Municipiul București este înscris la poziția 16089 în registrul prelucrărilor de date cu caracter personal.

Utilizarea non-comercială:

Utilizarea serviciilor website-ului CMMB nu este în legătură cu nici un fel de serviciu comercial, altul decât cele aprobate de către CMMB.

Conduita on-line:

Devenind utilizator ești de acord că:

 • ești unic și direct responsabil pentru conținutul informațiilor introduse de tine pe site sau transmise altor membri;
 • nu vei introduce pe site și nu vei transmite către alți utilizatori materiale obscene, jignitoare, agresive, discriminatoare, defăimătoare, amenințătoare, profanatoare, ilegale sau orice alte materiale care violează în orice fel drepturile părților implicate;
 • vei utiliza serviciile oferite de site în conformitate cu regulamentul;
 • nu vei include în profilul tău numere de telfoane, adrese, nume de familie, adrese de e-mail, informații cu conotații obscene, informații confidențiale despre alte persoane;
 • nu vei introduce pe site fotografii care conțin nuduri, informații confidențiale sau care au copyright;
 • nu vei folosi site-ul pentru a face reclamă în scopul cumpărării sau vânzării de produse sau în orice alte scopuri;
 • nu vei insinua că anumite informații introduse de tine pe site sunt furnizate de noi, fără a avea acordul nostru prealabil;
 • nu vei culege și păstra informații despre alți utilizatpri, indiferent de scopul urmărit, fără acordul lor prealabil;
 • nu vei introduce pe site, nu vei distribui sau reproduce materiale care au copyright, sau mărci înregistrate sau alte informații confidențiale fără acordul prealabil al proprietarului;
 • nu vei șterge informațiile despre copyright, drepturi de autor sau orice alte materiale incluse pe site;
 • nu vei introduce pe site și nu vei transmite prin intermediul lui, indiferent de modalitate, materiale care conțin viruși, fișiere sau programe menite să întrerupă, să distrugă sau să limiteue funționarea hard / soft a calculatorului;
 • nu vei modifica, copia, traduce, vinde, adapta nici un material sau parte din acest site, indieferent de scopul urmărit.

Forum de discuții:

CMMB încurajează dialogul cu publicul în scop constructiv, neadmițând jigniri, mesaje rasiste, etc.

CMMB nu își asumă responsabilitatea în eventualitatea pierderii de informații postate pe site. De asemenea, CMMB nu este responsabil pentru decizia utilizatorului de a dezvălui anumite informații pe site.

Condiții speciale:

CMMB nu iși asumă responsabilitatea în cazul apariției unor greșeli de dactilografie pentru varianta electronică a unor txte oficiale / legislative postate, varianta oficială fiind cea textuală publicată.

Conținut cu origine externă (third parties content):

Site-ul CMMB conține material cu proveniență de la terțe părți (conținut și linkuri). CMMB nu își asumă responsabilitatea conținutului de la terțe părți. Linkurile externe postate pe site-ul CMMB nu constituie promovarea destinațiilor lor, nici nu implică invitația de a le vizita. În consecință, CMMB nu este răspunzător pentru informațiile din site-urile la care conduc aceste linkuri.

Legea aplicabilă:

Părțile, drepturile și obligațiile impuse de prezenții termeni de utilizare ca și efectele juridice produse de aceștia, vor fi interpretate și guvernate de legislația română în vigoare la momentul respectiv. Orice dispută în legătură cu acești termeni de utilizare va fi soluționată de instanțele competente.

Prevederi finale:

Respectarea prezentului acord stabilit în termenii și condițiile de mai sus este obligatorie pentru toți utilizatorii, fără excepție. Orice încălcare a acordului este sancționată în funcție de decizia CMMB și poate conduce oricând la anularea contului și la interzicerea accesului pe site.

În formularul de înscriere, fiecare utilizator certifică faptul că a citit prezentul acord și că este de sacord să respecte ăn totalitatre termenii și condițiile acestuia.