Eliberarea Certificatelor de Membru CMR

avizari_si_acreditari_eliberarea_certificatelor_de_membru_crm

Pentru medicii deja înscriși în CMMB dar care nu au primit Certificatul de membru în forma actuală
Acte necesare

 1. Cerere personalizată – se eliberează la Departamentul Imagine;
 2. Copie după Certificatul de căsătorie / divorț – în cazul schimbării numelui;
 3. Copie după Ordinul de confirmare a gradului profesional (rezident/specialist / primar);
 4. Copie după Certificatele de Competențe, atestate sau supraspecializări obținute;
 5. Copie după Diploma de Doctor în Științe medicale;
 6. Adeverință U.M.F. de grad didactic, decizie numire grad didactic (asistent, profesor etc.);
 7. Copie după Decizia de cercetător;
 8. Adeverință de la locul de muncă (funcția, data încadrării (zi/lună/an), vechimea în activitatea medicală, plata cotizației CMMB);
 9. Copie după chitanțele sau ordinele de plată a cotizației CMMB (pentru persoanele care plătesc personal această cotizație);
 10. Pentru medicii pensionari: certificatul de sănătate tip A5 cu viza Psihiatrie (în original), valabil 3 luni – de la unitățile acreditate de DSPMB;
 11. Copie după Buletinul de Identitate / Carte de identitate;
 12. Copie după Decizia de pensie – în cazul pensionării;
 13. Copie după Certificatul de Înregistrare al cabinetului în Registrul Unic al Cabinetelor medicale (DSPMB);
 14. Copie după Asigurarea de Malpraxis și copie după chitanța plății Asigurării de Malpraxis.

Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea Asigurării de Răspundere civilă.

În cazul când au survenit modificări față de avizul anterior

Pentru procedura necesara in cazul modificarii datelor, mergeti aici.