Înscrierea în nomenclatorul publicatiițor medicale

Înscrierea în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România şi în lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România se face în baza unei cereri-tip (Anexa 4 din Decizia 1/18 ianuarie 2013), la care se ataşează, după completare, fişa publicaţiei (Anexa 5 din Decizia 1/18 ianuarie 2013).

Normele de creditare stabilite pentru publicaţiile medicale sunt prevăzute de Art. 23 Anexa 1 din Decizia 1/18 ianuarie 2013.

Pentru detalii se poate consulta Decizia 1/18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România, privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv de creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.