Calcularea punctajului emc pentru concursul șef secție, șef laborator

Calcularea punctajului EMC pentru ocuparea funcţiei de sef de sectie,  șef de laborator din unităţile sanitare publice se face in conformitate cu Anexa Ordinului 1406 din 16 noiembrie 2006.

In acest caz, calculul se face de către comisia de examinare din unitarea sanitară care a scos postul la concurs.

In dosarul de înscriere la concursul pentru funcţia de sef de sectie, șef de laborator se puncteaza numai:

  • lucrările publicate ca prim autor
  • cărțile publicate