Avizarea stagiilor de pregătire

În vederea reluării activităţii medicale după o întrerupere mai mare de 5 ani, medicii sunt obligaţi să urmeze un program de readaptare profesională sub forma unui stagiu practic, apoi să promoveze o evaluare finală de cunoştinţe şi abilităţi, în conformitate cu Decizia 15/25 mai 2007 a Colegiului Medicilor din România.

Reatestarea profesională îi permite medicului să îşi recapete calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

Medicul care solicită un aviz pentru efectuarea stagiului necesar redobândirii dreptului de liberă practică medicală, trebuie să se adreseze Colegiului Medicilor teritorial, în funcție de localitatea de domiciliu.

Pentru avizarea acestui stagiu, membrii Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) se vor adresa Departamentului Profesional Științific al CMMB.

Actele necesare avizării stagiului de pregătire:

  1. Cerere în care va menționa anul de când nu a mai practicat medicina;
  2. Copie Xerox după diploma de licență sau, dupa caz, ordinul de confirmare în specialitate/primariat;
  3. Copie Xerox a cărții de identitate;
  4. Copie Xerox a cărții de muncă (la solicitarea CMMB);
  5. Dovada efectuării anului de stagiatură sau adeverința de la MS care să ateste că promoția din care a făcut parte medicul nu a efectuat stagiatură.

Stagiul se va efectua sub îndrumarea unui medic primar din specialitatea respectivă.

În cazul întreruperii exercitării profesiei de medic pe o perioadă mai mare de 5 ani, durata stagiilor va fi de 3 luni pentru medicii de medicină generală, medicii specialişti de medicină de familie şi medicii cu specialităţi medicale şi paraclinice. Pentru medicii cu specialităţi chirurgicale durata stagiului va fi de 6 luni.

În cazul întreruperii exercitării profesiei de medic pe o perioadă mai mare de 10 ani, durata stagiilor va fi de două ori mai mare, corespunzător specialităţii.

Medicii de medicină generală şi medicii din specialitatea de medicină de familie vor efectua stagiul în cabinetele de medicină de familie.

Pentru specialităţile chirurgicale, pregătirea se face numai în spitale universitare.

Conform Deciziei 1/18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România, Anexa 1 art. 8 alin (f):

pentru activitatea coordonatorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, de stagii programate și organizate pentru studenți în medicină, stagiari, rezidenți sau medici, inclusiv pentru programele de pregătire extrauniversitară în vederea obținerii de atestate de studii complementare și stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activitatii mai mult de 5 ani, se acordă un numar de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel putin două luni pe an.

Pentru detalii se poate consulta Decizia 1/18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România, privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv de creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.