Acreditarea furnizorilor de educație medicala continuă

Furnizorul de educație medicală continuă este o instituție sau o organizație cu specific educațional medical, ce asigură managementul formelor de educație medicală continuă.

Acreditarea furnizorilor de educație medicală continuă se face la nivelul Colegiului Medicilor din România, conform Anexei 2 din Decizia 1/18 ianuarie 2013.

În vederea acreditării de către Colegiul Medicilor din România ca furnizori de EMC, instituţiile sau organizaţiile ce au prevăzut în statutul lor un astfel de rol, trebuie să depună un dosar de acreditare care să cuprindă:

  1. Cerere-tip (prevăzută în Anexa 4 la decizie);
  2. Hotărârea judecătorească de înfiinţare;
  3. Actul constitutiv;
  4. Statutul ori regulamentul de funcţionare - dacă există, sau actul normativ prin care au fost înfiinţate.

Toți furnizorii de EMC se reacreditează anual.

Pentru detalii privind taxele de acreditare și condițiile de acreditare ca furnizor de EMC se poate consulta Decizia 1/18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România, privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.