Educație medicală

În conformitate cu art. 414 din Legea 95/2006, în vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor medicale, medicii sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale. Astfel se cumulează numărul de credite stabilite în acest sens de către Colegiul Medicilor din Romania. Sunt creditate programele, precum și celelalte forme de educație medicală continuă avizate de Colegiul Medicilor din România.

Educaţia medicală continuă (EMC) constă în totalitatea activităţilor planificate, de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobândirii, menţinerii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii nivelului de performanţă în fiecare domeniu de specialitate, și a unei practici medicale de înaltă calitate şi a garantării siguranţei pacientului.

Medicii care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite EMC, stabilit de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România, sunt suspendați din exercițiul profesiei până la realizarea numărului corespunzator de credite.

Managementul activităţilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul naţional de educaţie medicală continuă.

În vederea reluării activităţii medicale după o întrerupere mai mare de 5 ani, medicii sunt obligaţi să urmeze un program de readaptare profesională sub forma unui stagiu practic, apoi să promoveze o evaluare finală de cunoştinţe şi abilităţi, în conformitate cu Decizia 15/25 mai 2007 a Colegiului Medicilor din România.

Calcularea punctajului EMC pentru medici care doresc:
- reavizarea anuală

Calcularea punctajului EMC pentru medici care doresc înscrierea la:
- concursurile pentru ocuparea posturilor de medic vacante
- concursul pentru postul de șef secție, șef laborator

Pentru organizatori sau furnizori de EMC:
- acreditarea furnizorilor de EMC
- creditarea formelor de EMC
- înscrierea în nomenclatorul publicațiilor medicale

Listele cu furnizori EMC, publicatii si edituri se gasesc aici (link extern pe site-ul CMR).

Pentru detalii se poate consulta Decizia 1/18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România, privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv de creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.

Pentru organizatorii de evenimente

În atenția celor care doresc sprijinul CMMB în organizarea unor manifestări științifice (ateliere, simpozioane, conferințe) adresate medicilor bucureșteni, le solicităm exprimarea dorinței de parteneriat cu 60 zile anterior datei de debut a manifestării, pentru a obține acceptul Biroului Executiv al Consiliului Municipal al CMMB și a putea realiza, în timp util, dosarul care trebuie ulterior înaintat la CMR.