Afilieri

Consiliul European al Ordinelor Medicilor

Tendința de aliniere și reunire a organismelor cu atribuții similare la nivel european este o trăsătura a timpurilor actuale. Aceasta, mai ales odată cu lărgirea componenței Uniunii Europene și cu necesitatea de a pune în acord activitățile dintr-un anumit domeniu în toate aceste țări.

În ceea ce privește reglementarea activității medicale, în 1971, a fost creată la Paris Conferința Internațională a Ordinelor Medicilor (CIO- Conference Internationale des Ordres) și a organismelor cu atribuții similare. Conferința Internațională a Ordinelor a devenit apoi Conferința Europeană a Ordinelor Medicilor.

În 2008, aceasta a fost redenumită Consiliul European al Ordinelor Medicilor (CEOM), denumire sub care organismul funcționează până în prezent.

Consiliul are ca obiect de activitate promovarea în sânul Uniunii Europene și al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELE), a unei activități medicale de calitate, în respectul interesului pacienților. În acest scop CEOM dezvoltă colaborarea între organizațiile sale participante și susține activitatea acestora prin elaborarea de standarde de calitate și poziții comune cu privire la:

  • etica și deontologia medicală
  • libera circulație a profesioniștilor din sănătate,
  • demografia medicală,
  • reglementarea activității medicale,
  • formarea profesională a medicilor,
  • problemele de sănătate publică.

Componența CEOM regrupează Ordinele medicilor și autoritățile medicale de reglementare independente din statele membre ale Uniunii Europene și ale AELE, responsabile de etică și deontologie, înscrierea și înregistrarea medicilor, disciplina medicilor, recunoașterea diplomelor și nivelelor de specialitate, autorizarea activității și stabilirea normelor profesionale.

Fac parte până în prezent din organizație, printre altele: Conseil National de l'Ordre des Médecins (Franța), Zdravniška Zbornica Slovenija-Medical Chamber of Slovenia, Conseil National Belge de l'Ordre des Médecins, Panhellenic Medical Association (Grecia), Colegiul Medicilor din România, Consejo General de Colegios de Medicos (Spania), Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurgi e Odontoiatri (Italia), Austrian Medical Chamber, Collège médical Luxembourg.

Este de amintit că unul dintre vicepreședinții prezenți ai organizației este dr. Gheorghe Borcean din partea Colegiului Medicilor din România.

Funcționarea CEOM este reglementată printr-un Acord conținând 35 de articole, adoptat în iunie 2011. În conformitate cu acesta, activitatea zilnică a CEOM și coordonarea lucrărilor sale (pregătirea reuniunilor plenare, pregătirea și îndeplinirea hotărârilor) sunt asigurate de către Biroul CEOM. Biroul este compus dintr-un președinte, un prim vicepreședinte, trei vice președinți și un secretar general, toți aleși pentru un mandat de trei ani. Biroul se reunește înainte de fiecare ședință plenară și de fiecare dată când este necesar. Biroul este asistat în misiunea sa de către un secretariat, funcție asigurată de către Ordinul medicilor din Franța. Limbile vorbite în activitatea CEOM sunt franceza și engleza. Reuniunile plenare au loc de două ori pe an.

Carta Europeană de Etică Medicală cuprinde principiile fundamentale de comportament al medicilor în practica lor. Din ea sunt inspirate dispozițiile deontologice luate de către Ordinele Medicilor cât și organismele cu atribuții similare, abilitate să adopte reguli în acest domeniu. Legitimitatea Cartei are la bază experiența de ani de zile din cadrul CEOM și a organismelor cu atribuții similare. Corpul medical european se angajează în respectarea ei.

Principiile etice stipulate de către Carta Europeană de etică medicală

Principiul 1
Medicul apără sănătatea fizică și mentală a omului. El îngrijește suferința, în respectul vieții și al demnității persoanei umane fără nici o discriminare, oricare ar fi aceasta, pe timp de pace și de război

Principiul 2
Medicul se angajează să dea prioritate intereselor de sănătate ale bolnavului.

Principiul 3
Medicul dă pacientului, fără nici o discriminare, îngrijirile indispensabile cele mai potrivite.

Principiul 4
Medicul ține cont de mediul de viață și de muncă ale pacientului ca elemente determinante ale sănătații sale.

Principiul 5
Medicul este confidentul necesar al pacientului. El îi trădează încrederea dacă dezvăluie ceea ce a aflat de la acesta.

Principiul 6
Medicul utilizează cunoștințele sale profesionale pentru a ameliora sau menține sănătatea celor care i se încredințează, la cererea acestora, în nici un caz nu poate acționa în detrimentul lor.

Principiul 7
Medicul face apel la toate resursele științelor medicale pentru a le aplica, de o manieră adecvată fiecarui pacient

Principiul 8
În respectul autonomiei persoanei, medicul acționează după principiul eficacității tratamentului, luând în considerație utilizarea echitabilă a resurselor.

Principiul 9
Protejarea sănătății este însoțită de căutarea constantă a menținerii integrității persoanei

Principiul 10
Medicul nu admite acte de tortură sau alte tratamente crude, inumane sau degradante, oricare ar fi argumentarea acestora iar aceasta în toate situațiile, chiar în caz de conflict civil sau militar. El nu poate nici să asiste, nici să participe la asemenea acte.

Principiul 11
Medicul, fie că intervine asupra pacientului ca un simplu practician, ca expert sau ca membru al unei instituții, veghează la o cât mai mare transparență asupra a ce poate părea un conflict de interese și acționează în totală independența morală și tehnică.

Principiul 12
Dacă condițiile morale și tehnice nu permit medicului să acționeze în totală independență, medicul va informa pacientul. Dreptul la îngrijiri al pacientului trebuie să fie garantat.

Principiul 13
Chiar dacă medicul decide să participe la un refuz colectiv de acordare a îngrijirilor, el nu este scutit de obligațiile sale etice vizavi de bolnavii cărora el le garantează îngrijirile urgente și cele necesare bolnavilor aflați în tratament.

Principiul 14
Medicul nu trebuie să satisfacă cereri de îngrijire pe care el nu le aprobă. În același timp, exercițiul medicinei implică respectul vieții, autonomia morală și libera alegere a pacientului.

Principiul 15
Medicul își exercită profesia, pentru sine și ceilalți, cu conștiință, demnitate și independență.

Pentru mai multe detalii:
www.ceom-ecmo.eu/
www.conseil-national.medecin.fr/article/le-conseil-europeen-des-ordres-des-medecins-ceom-946