Studii și strategii de dezvoltare

Atribuții

- Elaborează studii necesare în procesul decizional al Colegiului
- Analizeaza si monitorizeaza situatia personalului medical si a serviciilor medicale din Municipiul Bucuresti in functie de nevoi, dificultati si oportunitati
- Realizeaza rapoarte cu privire la dificulatile cu care se confrunta personalul medical
- Realizeaza rapoarte privind calitatea serviciilor medicale
- Propune strategii privind cresterea calitatii actului medical si a serviciilor medicale
- Realizeaza strategii si intocmeste sinteze privind aplicarea sistemului normativ in materie profesionala si le prezinta Biroului Executiv in vederea adoptarii masurilor strategice efective pentru modificarea si adoptarea actelor normative, impreuna cu CMR, in beneficiul societatii romanesti si al corpului medical din Romania
- Propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare a activitatii CMMB

Personal

Coordonator:Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu Director departament:Dr. Klein Fabian

Comisia de studii și strategii de dezvoltare

Membru:Prof. Dr. Adrian Streinu - Cercel Membru:Prof. Dr. Irinel Popescu Membru:Prof. Dr. Șerban Bubenek - Turconi Membru:Conf. Dr. Horațiu Moldovan Membru:Dr. Cătălin Andu Copăescu

Compartiment proiecte

Atribuții

- Propune si implementeaza proiecte ce vin in sprijinul activitatii curente a CMMB
- Propune organizarea de evenimente si prezentari
- Mentine legatura cu partenerii CMMB cooptati in activitati comune
- Analizeaza oportunitatile de implicare a CMMB in proiectele altor organizatii din domeniu