Cabinet Președinte

Atribuții

- Reprezintă Colegiul Medicilor din Municipiul București în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate
- Încheie contracte și convenții în numele Colegiului Medicilor din Municipiul București cu aprobarea Biroului executiv
- Convoacă și conduce ședințele Adunării generale și ale Consiliului municipal
- Duce la îndeplinire deciziile Biroului executiv, hotărârile Consiliului municipal date în sarcina sa și rezolvă problemele și lucrările curente
- Angajează personalul de specialitate și administrativ, cu aprobarea Biroului executiv
- Îndeplinește orice altă sarcină stabilită de către Consiliul municipal ori de către Biroul executiv

Personal

Consilier juridic:Ioana Luminița Popescu