IT

Atribuții

Prin activitatea sa, Departamentul IT al Colegiului Medicilor din Municipiul București asigură:
- Întreținerea din punct de vedere tehnic și mentenanța echipamentelor IT
- Realizarea, întreținerea și actualizarea paginii web a CMMB
- Implementarea și întreținerea tehnică a programului EMCB
- Asigură suportul tehnic pentru toate activitățile informatice ale instituției

Personal

Coordonator:Conf. Dr. Horia Bumbea Director departament:Ing. Răzvan Nicolae Jianu Administrator rețea calculatoare:Ing. Marcel Bogza Administrator baze de date:Dr. Cătălin-Iulian Chiurciu Consultant în informatică:Tudorel Știrbu